Методът Мияваки

Методът Мияваки за залесяване е разработен от японския ботаник и експерт по растителна екология професор Акира Мияваки. Той черпи вдъхновение от природните екосистеми, за да създаде 100% естествени, гъсти и разнообразни пионерни гори само за 20-30 години.

Методът Мияваки имитира начина, по който гората би се възстановила, ако хората се оттеглят. Засаждат се само местни видове, които биха се появили естествено в този район без участието на човека, предвид специфичните климатични условия.

Местните растителни видове са прекарали хиляди години в адаптиране към средата, за да създадат поддържаща екосистема, така че засаждането им не просто възстановява биоразнообразието – то изгражда място, което е по-устойчиво на климатичните промени.

Понякога по-малкото е повече, но в този случай засаждането на огромно разнообразие от местни дървета близо едно до друго означава увеличаване на биоразнообразието. Гъстотата на растежа осигурява по-голямо количество храна за опрашителите и убежище за птиците. По-голямото покритие на короните засенчва плевелите и създава прохладен дом за насекомите, а увеличената листна маса повишава плодородието и живота в почвата.

Горите Мияваки не изискват огромно пространство. Можете да ги засадите почти навсякъде и на места с площ от няколко квадратни метра. Дори и при този размер те бързо се превръщат в местообитание за безброй видове и предлагат множество екологични ползи. Тези гори джобен размер са идеални за бързото възстановяване на градските райони.

Поради няколко значими фактора Мияваки горите растът 10 пъти по-бързо от традиционно залесените гори. Това ги прави отлично средство за смекчаване на ефектите от климатичните промени. В следното видео може да се убедите в скоростта на растеж на тези гори.

Мияваки горите на 100% включват само местни видове. Самата гора по подобие на градината-гора в пермакултурата се състои от няколко слоя: храсти, ниски, средни и високи дървета. 30 пъти по-голямата им гъстота допринася за 30 пъти по-малка запрашеност и шум, и задържане на водата при проливни дъждове. Всички тези фактори допринасят за 100% по-голямо биоразнообразие.

Горите, създадени чрез метода Мияваки, имат не само екологични, но и социални и здравословни ползи. Поглъщайки 30 пъти повече въглероден двуокис, допринасят за по-чист въздух в градовете.

Голямата листна маса на Мияваки горите спомага за намаляване на ефекта на „топлинния остров“ в градовете. Нещо, което ще бъде изключително ценно в бъдеще, когато се очаква температурите да се покачат още в следствие на климатичните промени.

Нуждаем се от гора около нас, където и да се намираме. И ако не можем често да ходим в дивата природа, методът Мияваки донася гората при нас с всички нейни ползи.